Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenia klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r., prowadzenie  drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r. oraz prowadzenia siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2023 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice w 2023 r., prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice w 2023 r. oraz prowadzenie siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie Gminy Stoszowice w 2023 r.

 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w formie powierzenia zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r

o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Stoszowice poprzez prowadzenie klubu sportowego w 2013 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizację zajęć sportowych dla młodzieży w 2013 roku.

Wójt Gminy Stoszowice ogłoasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 r".

Dokumenty do pobrania w załączeniu.

 do góry