Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXVIII/177/2013
- organ wydający Rada Gminy Stoszowice
- data aktu: 2013-04-23
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2013
- Pozycja: 4639
- Data ogłoszenia: 8 sierpnia 2013
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4639

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Plan miejscowy dostepny jest w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2010&poz=76&book=4

Plan miejscowy dostepny jest w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3456

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu:

Uchwała

- numer aktu:

VIII/62/2015

- organ wydający

Rada Gminy Stoszowice

- data aktu:

2015-10-14

- tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obrębu Jemna w gminie Stoszowice

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

- Rocznik:

2015

- Pozycja:

4307

- Data ogłoszenia:

22 października 2015

- jednolity identyfikator aktu

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4307

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2015-10-22 15:28:30
Identyfikator informacji: 0

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2018/1660/akt.pdf

http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2018/1660/

Pozycja dziennika

 • Rok: 2018
 • Pozycja: 1660
 • Data ogłoszenia: 03.04.2018

Dane aktu
 • Data aktu: 28.03.2018
Organ wydający:
Rada Gminy Stoszowice

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2018/4959/akt.pdf
http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2018/4959/

Pozycja dziennika

 • Rok: 2018
 • Pozycja: 4959
 • Data ogłoszenia: 12.10.2018

Dane aktu
 • Data aktu: 26.09.2018
Organ wydający:
Rada Gminy Stoszowice


Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

http://edzienniki.duw.pl/duw/Compatible/Details?Oid=61059

 

Pozycja dziennika

 • Rok: 2019
 • Pozycja: 1237
 • Data ogłoszenia: 25.02.2019

Dane aktu

 • Data aktu: 13.02.2019

Organ wydający:

Rada Gminy Stoszowice

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego w dniu 15.03.2022 poz. 1404: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/1404/

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIII/215/2022
- organ wydający Rada Gminy Stoszowice
- data aktu: 2022-02-28
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra – część C

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 1404
- Data ogłoszenia: 15 marca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1404

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2022-03-15 15:40:31
Identyfikator informacji: 0

 do góry