Dnia 17 października 2011 r. Wójt Gminy Stoszowice podpisał zarządzenie nr 92/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Dnia 23 grudnia 2010 r. Wójt Gminy Stoszowice podpisał zarządzenie nr 99/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Dnia 27 października 2010 r. Wójt Gminy Stoszowice podpisał zarządzenie nr 78/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na rok 2011.

 do góry