Plan gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) nakłada obowiązek przekazywania zużytych urządzeń w specjalnie utworzonych punktach zbiórki. Odpady elektryczne i elektroniczne nie mogą już trafiać do strumienia odpadów komunalnych, ale muszą być gromadzone selektywnie. 

Na terenie Gminy Stoszowice utworzono punk zbiórki w Firmie AUTO-ZŁOM Stacja Demontażu Pojazdów Lola Bartkiewicz Budzów 158  

W każdą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 13.00 mieszkańcy Gminy mogą tam, nieodpłatnie, przekazywać zużyty sprzęt AGD i RTV.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stoszowice

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Stoszowice

 do góry