w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. nr ewid. 160 ob. Różana; dz. nr ewid. 94 ob. Rudnica"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Farmy Fotowoltaicznej Stoszowice II o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną, obręb Stoszowice, na działkach 588 i 589 w gminie Stoszowice" - przedłużenie terminu uzgodnienia

zawiadomienie o wydanej w dniu 27.02.2024 r. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Stoszowice"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Farmy Fotowoltaicznej Stoszowice II o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną, obręb Stoszowice, na działkach 588 i 589 w gminie Stoszowice"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. nr ewid. 160 ob. Różana; dz. nr ewid. 94 ob. Rudnica"

o wydaniu decyzji Wójta Gminy Stoszowice znak: RR.6220.4.8.2023 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przedborowa - działka nr 530 i w miejscowości Różana - działa nr 144, 167/3, 165 w km 0+000 do 2+300 [intensywne opady deszczu 2022 r.]"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Stoszowice"

w sprawie wydania decyzji RR.6220.3.8.2023 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa systemu magazynowania energii Ząbkowice wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 635/1 oraz 636/1, obręb Stoszowice, gmina Stoszowice powiat ząbkowicki, woj. dolnośląskie". 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie nawierzchni drogi w miejscowości Przedborowa, działka nr 530 i w miejscowości różana działki nr 144, 167/3, 165 w km 0+000 do 2+300 km [intensywne opady deszczu, sierpień 2022 r.]"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie nawierzchni drogi w miejscowości Przedborowa, działka nr 530 i w miejscowości Różana działki nr 144, 167/3, 165 w km 0+000 do 2+300 km [intensywne opady deszczu, sierpień 2022 r.]"

o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. " Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjne nr 101, obręb Różana (gmina Stoszowice, powiat ząbkowicki)"

O zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie Systemu Magazynowania Energii Ząbkowice wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 635/1 oraz 636/1, obręb Stoszowice, gmina Stoszowice, powiat ząbkowicki, woj. dolnośląskie"

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przedborowa, działka nr 530 i w miejscowości Różana działki nr 144, 167/3, 165 w km 0+000 do 2+300 km [intensywne opady deszczu, sierpień 2022 r.]"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 106/1, 106/2, 106/3 obręb Różana"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 101 obręb Różana"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Systemu Magazynowania Energii Ząbkowice wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 635/1 oraz 636/1 obręb Stoszowice"

w sprawie wydania decyzji znak RR.6220.4.2023 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi leśnej, na dojazd pożarowy w leśnictwie Jemna, w oddziałach: 70-73,82,85,86 o długości 3083"

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Systemu Magazynowania Energii Ząbkowice wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach 635/1 oraz 636/1 obręb Stoszowice"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 101, obręb Różana"

w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 106/1, 106/2, 106/3 obręb Różana"

w sprawie wydania decyzji  znak RR.6220.2.18.2021 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pod nazwą" " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych 35,37,44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 101, obręb Różana"

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych  nr 106/1, 106/2, 106/3 obręb Różan"

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Stoszowice o mocy 20MW realizowanej w granicach działek o nr. ew.: 590, 601/3, 601/4, 601/5, 601/7, 601/10, 604, 605, 606 obręb Stoszowice wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii oraz przyłączem energetycznym."

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 11MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 101, obręb Różana"

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 26 stycznia  2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych  nr 35, 37, 44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica gmina Stoszowice"

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 13 stycznia  2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi leśnej, na dojazd pożarowy w Leśnictwie Jemna, w oddziałach: 70-73, 82, 85, 86 o długości 3083m

Obwieszczenie z dnia 16 stycznia  2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 106/1. 106/2, 106/3 obręb Różana"

Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Stoszowice o mocy 20MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 590, 601-3, 601/4, 601/5, 601/10, 604,605 obręb 0010 Stoszowice wraz z infrastrukturą techniczną, magazynem energii oraz przyłączem energetycznym"

Obwieszczenie z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 11MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 101 obręb Różana"

Obwieszczenie z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 106/1, 106/1, 106/3 obręb Różana"

Obwieszczenie z dnia 26października 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Stoszowice o mocy do 20MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 590, 601/3, 601/4, 601/5, 601/7, 601/10, 604, 605, 606 obręb 0010 Stoszowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii oraz przyłączem energetycznym"

 Obwieszczenie z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35,37,44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce nr 101, obręb Różana"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Stoszowice o mocy do 20MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 590, 601/3, 601/4, 601/5, 601/7, 601/10, 604, 605, 606 obręb Stoszowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii oraz przyłączem energetycznym"  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 58,4343 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 35,37,44/2 w obrębie Grodziszcze oraz 26 w obrębie Rudnica w gminie Stoszowice" o przedłużeniu przez RDOŚ terminu na uzgodnienie w przedmiotowej sprawie.

"Przebudowa drogi w Srebrnej Górze km 0+000-1+231,51 [intensywne opady deszczu lipiec 2018 r.] obręb Srebrna Góra nr dz. ewid.:282, 287, 324, 84, 88, 89"

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 70 (obręb 0007) w miejscowości Koziniec, gmina Ząbkowice Śląskie"

Stoszowice, dnia. 18.03.2013 r.

RR.6220.2.12/13

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stoszowice

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stoszowice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

budowa budynku usługowego o funkcji obsługi pojazdów na działce nr 165, obręb Rudnica.

 

 

  1. Decyzja znak: RR.6220.2.12/13 wydana została w dniu 18.03.2013 r. dla inwestora:

Pana Sławomira Wróbla zamieszkałego Rudnica 56.

  1. Z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Stoszowicach pok. Nr 1.

  2. Informację o wydaniu decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępnym w BIP Urzędu Gminy Stoszowice.

 

 

Wójt Gminy Stoszowice

Marek Janikowski

Stoszowice, 29.11.2012 r.

 

 

 

 

RR.6220.2.2012                    

                                              

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Sławomira Wróbla zam. Rudnica 56, 58-260 Bielawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania wnioskodawcy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowego o funkcji obsługi pojazdów realizowanego na działce nr ewid.: nr 165 obręb Rudnica, w trybie przepisów
art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

            Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz  art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strona może zapoznać się z dokumentacją techniczną stanowiącą podstawę przeprowadzenia postępowania w Urzędzie Gminy Stoszowice  pok. Nr 1, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.

 

 

                                                                                                                                            Z-ca  Wójta

                                                                                                          Krzysztof Niebora

Stoszowice, 23.11.2012 r.

 

 

RR.6220.3.2012                    

                                              

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Nadleśnictwa Bardo Śląskie ul. Noworudzka 9a, 57-256 Bardo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania wnioskodawcy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie nowych trzech zbiorników retencyjnych usytuowanych kaskadowo wraz z urządzeniami regulującymi piętrzenie i przepływ wody, na działce nr 247/62 3 obręb Jemna, w trybie przepisów art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

            Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz  art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strona może zapoznać się z dokumentacją techniczną stanowiącą podstawę przeprowadzenia postępowania w Urzędzie Gminy Stoszowice  pok. Nr 1, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.

 

 

 

Wójt   Gminy

Marek Janikowski

 

Stoszowice, dnia 08.07.2011r 

RR.7624.1.2011
 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Referat Rozwoju Urzędu Gminy Stoszowice zawiadamia, że dnia 08.07.2011 r. została wydana przez Wójta Gminy Stoszowice decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”odbudowa zbiornika retencyjnego położonego na terenie Gminy Stoszowice, Obręb Przedborowa, działka nr 1196, odbudowa zbiornika retencyjnego położonego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie Obszar Wiejski, Obręb Kluczowa, działka nr 158/113"
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice w pok. 1, w godzinach pracy urzędu.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stoszowice www.stoszowice.pl , wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice i siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
 
Wójt   Gminy
Marek Janikowski
 do góry