• Rb-Z (92,10 kB)

  załączył: Jakub Urbaś, Administrator BIP dnia 2023-08-01 09:54

 • Rb-NDS (250,88 kB)

  załączył: Jakub Urbaś, Administrator BIP dnia 2023-08-01 09:54

 • Rb-N (341,10 kB)

  załączył: Jakub Urbaś, Administrator BIP dnia 2023-08-01 09:54

 • Rb-28S (1,29 MB)

  załączył: Jakub Urbaś, Administrator BIP dnia 2023-08-01 09:54

 • Rb-27S (836,75 kB)

  załączył: Jakub Urbaś, Administrator BIP dnia 2023-08-01 09:54

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na rok 2023.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice projekcie uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na rok 2023.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w  uchwale Rady Gminy Stoszowice nr XLIII/256/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2022 r. nr XLIII/255/2022 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice oraz nr XLIII/256/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2022 rok

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2022 rok

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

 do góry