w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2023 rok

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

 do góry