W sprawie przedłożenie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

 do góry