STANOWISKA

1.

Katarzyna Ruszkowska

pełniąca obowiązki wójta gminy

3.

Agnieszka Benedyk

skarbnik gminy

3.

Robert Sarna

sekretarz gminy (IOD, koordynator ds. dostępności)

4.

Małgorzata Chmiel 

kierownik referatu rozwoju

5.

 Ewelina Paszkowsa

podinspektor d/s budownictwa i zamówień publicznych

6.

Anna Badecka 

podinspektor d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej

7.

Elżbieta Piątek

inspektor d/s geodezji i gospodarki gruntami

8.

Magdalena Jakowska

młodszy referent ds. geodezji i gospodarki gruntami

9.

Lucyna Borgula

pracownik ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

10.

Anna Krzeszowiec

inspektor d/s księgowości i kadr

11.

Renata Szmigiel

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

12.

Małgorzata Korman

specjalista d/s wymiaru podatku i opłat

13.

 Małgorzata Kucharska

młodszy referent d/s promocji i kultury

14.

Agnieszka Benedyk

główna księgowa

15.

Malwina Rogólska

młodszy referent d/s obywatelskich i działalności gospodarczej

16.

Jolanta Borgula

inspektor d/s obywatelskich i obsługi rady gminy

17.

Aneta Wolan-Tomczyk

podinspektor ds. księgowości budżetowej

18.

Alicja Wolan

Pomoc administracyjna 

19.

Ewelina Złocka

sekretarka, archiwista

20.

Jolanta Jasiczek 

młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

21.

Jakub Urbaś

informatyk urzędu (ASI)

22.

 

 

 do góry