2012-05-10, Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 10 maja 2012 roku do dnia 31 maja 2012 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
 
1. Wykaz Nr 4/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 8/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2012 roku:
BUDZÓW - działka numer 1240 o powierzchni 0,0134 ha bez zabudowań, forma zbycia – bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
2.Wykaz Nr 5/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 9/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2012 roku:
GRODZISZCZE – działka numer 187 o pow. 0,7418 ha bez zabudowań, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona w terenie opisanym jako grunty rolne nie chronione dla rolnictwa, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
GRODZISZCZE – działka numer 410/3 o pow. 0,1767 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu, zgodnie z decyzją Nr 20/08 o warunkach zabudowy z dnia 27.10.2008 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
 
3.Wykaz Nr 6/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 10/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2012 roku:
JEMNA – działka numer 26/1 o pow. 0,0829 ha bez zabudowań, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona w terenie opisanym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy pensjonatowej, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

4.Wykaz Nr 7/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 11/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2012 roku:
- JEMNA – działka numer 265/1 o pow. 0,1285 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu, zgodnie z decyzją Nr 8/09 o warunkach zabudowy z dnia 08.04.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
- JEMNA – działka numer 265/5 o pow. 0,0943 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu, zgodnie z decyzją Nr 8/09 o warunkach zabudowy z dnia 08.04.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
- JEMNA – działka numer 265/6 o pow. 0,0955 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu, zgodnie z decyzją Nr 8/09 o warunkach zabudowy z dnia 08.04.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
 
5.Wykaz Nr 8/2012 zatwierdzony zarządzeniem Nr 12/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2012 roku:
PRZEDBOROWA -działka numer 89/2 o powierzchni 0,1913 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 42/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
PRZEDBOROWA - działka numer 114/2 o powierzchni 0,0734 ha bez zabudowań i działka numer 114/4 o powierzchni 0,0848 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia - przetarg ustny nieograniczony.
PRZEDBOROWA - działka numer 137/4 o powierzchni 0,1520 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 43/08 o warunkach zabudowy z dnia 12.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
PRZEDBOROWA - działka numer 138/6 o powierzchni 0,1178 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 44/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
PRZEDBOROWA - działka numer 138/7 o powierzchni 0,1004 ha bez zabudowań,z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 45/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
PRZEDBOROWA - działka numer 446/2 o powierzchni 0,1341 ha z zabudowaniami - ruina, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 40/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
                                                                        WÓJT G MINY
                                                           Marek Janikowski
Stoszowice, dnia 10.05.2012 r.
 do góry