STANOWISKA

1.

Paweł Gancarz

wójt gminy

3.

Katarzyna Ruszkowska

skarbnik gminy

3.

Robert Sarna

sekretarz gminy (IOD, koordynator ds. dostępności)

4.

Małgorzata Chmiel 

kierownik referatu rozwoju

5.

 Ewelina Paszkowsa

podinspektor d/s budownictwa i zamówień publicznych

6.

Anna Badecka 

podinspektor d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej

7.

Elżbieta Piątek

inspektor d/s geodezji i gospodarki gruntami

8.

Magdalena Jakowska

młodszy referent ds. geodezji i gospodarki gruntami

9.

Lucyna Borgula

pracownik ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

10.

Anna Krzeszowiec

inspektor d/s księgowości i kadr

11.

Renata Szmigiel

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

12.

Małgorzata Korman

specjalista d/s wymiaru podatku i opłat

13.

 Małgorzata Kucharska

młodszy referent d/s promocji i kultury

14.

Agnieszka Benedyk

główna księgowa

15.

Malwina Rogólska

młodszy referent d/s obywatelskich i działalności gospodarczej

16.

Jolanta Borgula

inspektor d/s obywatelskich i obsługi rady gminy

17.

Aneta Wolan-Tomczyk

podinspektor ds. księgowości budżetowej

18.

Alicja Wolan

Pomoc administracyjna 

19.

Ewelina Złocka

sekretarka, archiwista

20.

Jolanta Jasiczek 

młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

21.

Jakub Urbaś

informatyk urzędu (ASI)

22.

 

 

 do góry