Katarzyna Ruszkowska

WÓJT GMINY STOSZOWICE

tel. 074/81-64-519

mail: wojt@stoszowice.pl

 


 

 

IX KADENCJA RADY GMINY STOSZOWICE 2024-2029


Przewodniczący Rady Gminy - Marcin Józefiak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Kowalczyk

RADNI:

BARTECKA Renata


BUDZISZEWSKA Magdalena


BOCAN Bartłomiej


BUŁA Robert


CHMIEL Joanna


GANCARZ Zofia


JÓZEFIAK Marcin


KOWALCZYK Tadeusz


KOZŁOWSKA Marzena


LOREK Czesław


NĘDZA Dawid


PACH-PLEKAN Karolina


PARTYKA Alicja


SIKORSKI Łukasz


STANEK Monika

Radni Gminy Stoszowice
Kadencja 2019 - 2023
 Rrzewodniczący

Marcin Józefiak

Wiceprzewodniczący
Tadeusz Semczuk
Radna
Joanna Chmiel
Radny
Ireneusz Gad
Radny
Robert Giemza
Radna
Grycaj Grażyna
Radny
Zbigniew Hojdus
-
Daniel Jabłoński
Radny
Bartosz Jewczuk
Radna
Karina Kaczmarek
Radny
Tadeusz Kowalczyk
Radny
Tadeusz Kubicz
Radny
Czesław Lorek
Radny
Łukasz Sikorski
Radna
Monika Stanek
Radny
 Robert Buła

IX KADENCJA RADY GMINY STOSZOWICE 2024-2029

Przewodniczący Rady Gminy - Marcin Józefiak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Kowalczyk

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Joanna Chmiel - Przewodnicząca Komisji
 2. Alicja Partyka - Członek Komisji
 3. Robert Buła - Członek Komisji
 4. Marzena Kozłowska - Członek Komisji
 5. Monika Stanek - Członek Komisji

 

Skład Komisji Budżetowej:

 1. Tadeusz Kowalczyk - Przewodniczący Komisji
 2. Alicja Partyka - Członek Komisji
 3. Monika Stanek - Członek Komisji
 4. Karolina Pach-Plekan - Członek Komisji
 5. Joanna Chmiel - Członek Komisji
 6. Dawid Nędza - Członek Komisji
 7. Magdalena Budziszewska - Członek Komisji
 8. Łukasz Sikorski - Członek Komisji
 9. Czesław Lorek - Członek Komisji
 10. Robert Buła - Członek Komisji

 

Skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji:

 1. Zofia Gancarz - Przewodnicząca Komisji
 2. Czesław Lorek - Członek Komisji
 3. Alicja Partyka - Członek Komisji
 4. Karolina Pach-Plekan - Członek Komisji
 5. Renata Bartecka - Członek Komisji
 6. Robert Buła - Członek Komisji

 

Skład Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych:

 1. Monika Stanek - Przewodnicząca Komisji
 2. Łukasz Sikorski - Członek Komisji
 3. Tadeusz Kowalczyk - Członek Komisji
 4. Marcin Józefiak - Członek Komisji
 5. Dawid Nędza - Członek Komisji
 6. Magdalena Budziszewska - Członek Komisji
 7. Bartosz Bocan - Członek Komisji
 8. Marzena Kozłowska - Członek Komisji
 9. Alicja Partyka - Członek Komisji

 

Skład Komisji Rolnictwa Turystyki i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Czesław Lorek - Przewodniczący Komisji
 2. Tadeusz Kowalczyk - Członek Komisji
 3. Bartłomiej Bocan - Członek Komisji
 4. Renata Bartecka - Członek Komisji
 5. Marcin Józefiak - Członek Komisji
 6. Zofia Gancarz - Członek Komisji

Joanna Chmiel                                                       - Członek Komisji

 

 do góry