Gmina Stoszowice
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 URZĄD GMINY
Dane
Referaty
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
 ORGANY
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje działające przy Radzie Gminy
 PRAWO LOKALNE
Statut
Regulamin
Protokoły
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stoszowice
Budżet
Ochrona środowiska
Zarządzenia Wójta
 Organizacje pozarządowe
Roczny Program Współpracy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2011
Druki do pobrania
Konsultacje
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stoszowice w 2012 r.
Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
 JEDNOSTKI
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spółki prawa handlowego
Kontrole
 INNE
Redakcja Biuletynu
 WYBORY
Parlamentarne
Referendum - 2012
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIAT:

ząbkowicki

WOJEWÓDZTWO:

dolnośląskie

ADRES URZĘDU GMINY:

Stoszowice 97

KOD:

57-213

MIEJSCOWOŚĆ:

Stoszowice

KONTAKT:

Telefon 74 8164510 - SEKRETARIAT
  Fax 74 8181059 - FAX SEKRETARIAT 
  Email 
  WWW www.stoszowice.pl

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30,

NIP (URZĄD GMINY):

887 - 10 - 03 - 342

NIP (GMINA STOSZOWICE) 

887 - 16 - 35 - 220

KONTO BANKOWE (URZAD GMINY):

Bank Spółdzielczy o/Budzów nr:
14 9533 1014 2003 0000 0185 0006

KONTO BANKOWE (GMINA STOSZOWICE):

Bank Spółdzielczy o/Budzów nr:
52 9533 1014 2003 0000 0185 0001

WÓJT GMINY:

Marek Janikowski

Telefon  74/8164519

ZASTĘPCA WÓJTA:

Krzysztof Niebora

Telefon  74/8164530

SKARBNIK:

Artur Michałuszek

Telefon  74/8164515

SEKRETARZ:

Magdalena Tęsna - Pitner
Telefon  74/8164511

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stoszowice
Administrator BIP:
Kontakt: Telefon 74 8164 514  Fax 74 8 181 059  Email
info@stoszowice.pl