Data wydruku: 2024-06-14 04:54:59

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2024-2027

Niniejszym informuję, iż Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy, w oparciu o art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), podał liczbę ławników dla Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na kadencję 2020 – 2023.

Zgodnie z art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów  powszechnych, Rada Gminy Stoszowice powinna dokonać wyboru 2 ławników do końca miesiąca października 2023 r.

Tym samym na podstawie art. 158 - 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w związku z kończącą się kadencją ławników sądów
powszechnych, informuję o naborze kandydatów na ławników kadencji 2024 – 2027 do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich:

  • Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 1 osoba;
  • Wydziału Pracy – 1 osoba.