Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Stoszowicach

 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 14 ust. 5, w związku z art. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.) przedstawia się poniższą informację:

 

Dane kontaktowe do Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy
w Stoszowicach:

Robert Sarna, tel. (74)8164511, e- mail: sekretarz@stoszowice.pl

 

 

Załączniki:
 do góry