Data wydruku: 2024-06-16 00:32:07

Raport o stanie Gminy Stoszowice

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY STOSZOWICE

Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Stoszowice podczas czerwcowej sesji. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy - mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas, której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że Rada  Gminy Stoszowice postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Formularz zgłoszenia do debaty oraz zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice o przedłożeniu Raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2021 r. dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminny w Stoszowicach oraz na stronie BIP w zakładce Raport o stanie Gminy Stoszowice.

ZGŁOSZENIE udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Stoszowice za 2022 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Stoszowice podczas czerwcowej sesji - planowany termin sesji: 23 czerwca 2023 r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy - mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej
20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas, której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że Rada  Gminy Stoszowice postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Formularz zgłoszenia do debaty oraz zarządzenie Wójta Gminy Stoszowice o przedłożeniu Raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2022 r. dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminny w Stoszowicach oraz na stronie BIP w zakładce Raport o stanie Gminy Stoszowice.

Załączniki:
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE - 2022 (22,25 kB)

załączył: Robert Sarna, Operator BIP dnia 2023-06-09 08:42 Liczba pobrań: 3

Raport o stanie Gminy za 2022 (5,14 MB)

załączył: Robert Sarna, Operator BIP dnia 2023-06-10 10:59 Liczba pobrań: 28

Zarządzenie Raport o stanie gminy 2022 (65,00 kB)

załączył: Robert Sarna, Operator BIP dnia 2023-06-10 11:00 Liczba pobrań: 6