Data wydruku: 2024-06-16 00:59:22

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

L.p.

Nazwa firmy, adres, telefon

Data wydania zezwolenia

Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia

Rodzaj prowadzonej działalności

1

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.w Bielawie

23.02.2005 rok

wygaśnięcie -23.02.2015 rok

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

2

Bardzka Gospodarka Komunalna KOM-EKO Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 6-8, Bardo,tel. 74/8 171 598,   e-mail kom.eko@neostrada.pl

28.03.2006 rok

wygaśnięcie 28.03.2016 rok

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

3

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Stoszowice 102, 74/ 8 8181158

03.01.2007 rok

25.02.2011 rok

wygaśnięcie 31.12.2010  rok      wygaśnięcie 24.02.2021 rok

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

4

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Budzowie z/s w Stoszowicach 36,

57-213 Stoszowice tel.74/8181061, e-mail – agrofirma@poczta.onet.pl

10.01.2008 rok

wygaśnięcie31.12.2017 rok

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

5

M.G.ROLMIX Marcin Granieczny Przedborowa 5, 57-208 Przedborowa ,

tel.74/8158306, 607686536 e- mail granmar@o2.pl

17.09.2009 rok

wygaśnięcie 17.09.2019 rok

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

6

Wodociągi Srebrnogórskie Sp.z o.o. Budzów 178D

57-215 Srebrna Góra tel.74/ 8 164 560, e-mail – wodociagisrebrnogorskie@poczta.onet.pl

26.07.2012 rok

Wygaśnięcie – 09.08.2022 rok

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

7

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. Ząbkowice Śl. ul. Rzeczna 2, tel. 74/ 8 151 608,  

18.11.2013 rok

Wygaśnięcie – 06.12.2023 rok

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

8

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2, tel. 032 278 -45-31,

e-mail – a.mikolajec@wcserwis.pl

04.09.2017 rok

Wygaśnięcie – 07.09.2027 rok

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

9

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Budzowie z/s w Stoszowicach 36,

57-213 Stoszowice tel.74/8181061, e-mail – agrofirma@poczta.onet.pl

28.03.2018 rok

12.12.2019 rok  decyzja o cofnięciu zezwolenia

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

10

TOI TOI Polska Sp. Z o.o. 03-044 Warszawa,         ul. Płochocińska 29, tel. 22/6145979 jsobiech@toitoi.pl

31.01.2019 rok

Wygaśnięcie – 31.01.2029 rok

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

11

Transport Samochodowy Chromy Romuald Burkatów 11,58-114 Lubachów

03.06.2019 rok

Wygaśnięcie – 03.06.2029 rok

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

12

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ‘BENO” Ryszard Bernady, 57-213 Stoszowice 11, tel. Kom. 665 969 636, 607933919

03.02.2020 rok

Wygaśnięcie – 03.02.2030 rok

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

13

Usługowe Gospodarstwo Rolne Marcin Pasternak, Lutomierz 29,57-200 Ząbkowice ŚL. tel. Kom. 691256368

05.03.2020 rok

Wygaśnięcie – 05.03.2030 rok

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

14

M.G.ROLMIX Marcin Granieczny Przedborowa 5, 57-208 Przedborowa ,

tel.74/8158306, 607686536 e- mail granmar@o2.pl

05.03.2020 rok

Wygaśnięcie - 05.03.2030 rok

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych