Data wydruku: 2024-06-14 04:42:45

Ogłoszenia

Informacja o wykazie Nr 4/2013 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                  Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 18 czerwca 2013 r.  do dnia 09 lipca 2013 r.   

wywieszono wykaz Nr 4/2013 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie przetargowym i bezprzetargowym

  

Srebrna Góra:

- działka numer 39/29 o pow. 0,0092 ha – utrzymanie zieleni;

- działka numer 39/30 o pow. 0,0064 ha – utrzymanie zieleni

(w trybie przetargu ustnego nieograniczonego)

Rudnica:

- działka numer 190/1 o pow. 0,4500 ha – użytkowanie rolnicze

(w trybie bezprzetargowym)

 

                                              

                                                               Wójt Gminy

                                                           Marek Janikowski